Soorten Orders

 • Limiet orders

 • Een limiet order is een order dat u ingeeft, indien u een positie aan een preciese prijs wil kopen of verkopen.
  Bij een limiet order bent uw zeker van uw prijs maar niet zeker van de (volledige) uitvoering.

  We illustreren met een voorbeeld.

  U heeft een positie 400 aandelen Google en u wil deze 100 aandelen Google verkopen aan 400 USD.
  De Bid-Ask voor Google is 389,80 - 389,99 .
  De Bid is de prijs, die de kopende tegenpartij biedt. Indien deze Bid prijs op 400 USD komt te staan, dan zal de positie verkocht worden.
  Op voorwaarde echter dat er voldoende volume is. Indien de koper maar 50 aandelen wil kopen aan 400 USD, zal het order niet uitgevoerd worden.
  Doorgaans vormt het volume geen probleem, tenzij het over substantieel grote volumes gaat, die professionelen in de markt leggen.
  Met een limiet order bent u dus zeker van de prijs, maar nooit 100% zeker van de (volledige) uitvoering van uw order.

  Een ander voorbeeld

  U wil een positie van 1.000 aandelen GDF Suez innemen en dit aan 25,00 euro.
  De Bid - Ask is 25,81 - 25,84.
  De Ask geeft de koers weer waaraan een verkopende partij aandelen wil verkopen.
  De Ask-koers moet dus dalen tot 25,00 euro vooraleer de positie uitgevoerd wordt.
  Let wel, wederom bent u niet 100% zeker dat de positie volledig zal worden ingenomen. Het gewenste volume moet immers aan deze prijs beschikbaar zijn;


 • Markt order

 • Een markt order is een order dat onmiddellijk wordt uitgevoerd (als de beurs open is) aan marktprijs. De trader is zeker van de uitvoering van het order. De exacte prijs waaraan het order wordt uitgevoerd kent hij echter niet.
  Indien een trader een kooporder aan marktprijs ingeeft, dan zal dit order initieel uitgevoerd worden aan de Ask prijs. Aan de Ask (Vraag) ligt immers de 1ste verkoper.
  In het geval van Google is de Ask prijs 387,35 USD.
  Indien er op dit koersniveau voldoende volume is, zal de positie dan aan deze Ask koers uitgevoerd worden.
  Indien een trader een verkooporder aan marktprijs ingeeft, dan zal dit order initieel uitgevoerd worden aan de Bid prijs. Aan de Bid (Bied) ligt immers de 1ste koper.
  In het geval van Google is de Bid prijs 387,33 USD.
  Indien er op dit koersniveau voldoende volume is, zal de positie dan aan deze Bid koers uitgevoerd worden.


 • OCO order

 • Een OCO order staat voor One Cancels the Other en combineert 2 orders. Indien 1 van de 2 orders wordt uitgevoerd, dan wordt het andere order geannuleerd. Dit biedt heel wat mogelijkheden.

  Een bestaande positie beveiligen

  U heeft een positie 1.000 aandelen Essilor gekocht aan 33,00 euro en u wenst uw positie te beveiligen en anderzijds uitstappen bij winst.
  U wenst enerzijds deze positie te beveiligen met een stop order. U plaatst een Stop Verkoop order aan 32,00 euro.
  Anderzijds wenst u winst te nemen indien de positie positief evolueert. U plaatst een Limiet Verkoop order in aan 35,00 euro.
  Echter, als 1 van de 2 orders uitgevoerd wordt, wil u dat het andere order geannuleerd wordt. Dit principe heet "One Cancels the Other". De uitvoering van 1 van de 2 orders annuleert het andere order.
  Ofwel gaat u uit de markt aan 35 euro met een winst of u gaat uit de markt aan 32 euro met een verlies.

  Op een uitbraak traden (Break out trading)

  Een populaire tradingtechniek is het traden op break-outs (koersuitbraken). Heel wat traders menen dat beurskoersen niet kunnen voorspeld worden. Zij gaan in de markt als een steun of weerstand in de grafiek doorbroken worden.
  >Aangezien men de richting van de uitbraak (naar boven of naar beneden) niet kent, plaatst men 2 orders: 1 Stop Koop order boven de koers, waarbij men koopt, als de koers opwaarts uitbreekt en 1 Stop Verkoop order onder de koers, waarbij men verkoopt (short) als de koers neerwaarts uitbreekt.

  We illustreren met een voorbeeld:

  De DAX index beweegt zijwaarts. Op 5172 bevindt zich een weerstand. We plaatsen een Stop Koop order op 5172.
  Op 3448 bevindt zich een steun. Indien de koers door dit niveau gaat verwachten we een verdere daling. We plaatsen een Stop Verkoop order op 3448.
  Indien de koers dus een richting koos en 1 van de 2 orders uitgevoerd werd, dan wordt het resterende order geannuleerd (volgens het One Cancels the Other principe).


 • Stop order

 • Een stop order is een order dat als een marktorder uitgevoerd wordt wanneer de ingegeven stopkoers wordt overschreden.
  Op dit moment wordt het order aan marktprijs uitgevoerd.

  Met een stop order kan u:

  1. Een bestaande positie beveiligen

  Stel u kocht 1.000 aandelen ING aan 8 euro. U plaatst uw stop verkooporder op 7. Indien de koers van ING tot of onder de 7 euro daalt, dan wordt de positie verkocht aan marktprijs.
  Opgelet, u bent dus niet zeker aan welke koers het order uitgevoerd wordt, aangezien die aan marktprijs is. U bent wel zeker dat het order uitgevoerd wordt.
  Stel dat de koers van ING op maandag voor het sluiten van de beurs 7,10 euro noteert en uw stop nog steeds op 7,00 euro staat. De dinsdagmorgen opent ING aan 6,5 euro.
  Uw stop is overschreden en de positie wordt aan marktprijs verkocht. Dit zal dus ongeveer aan 6,5 euro zijn.
  Heeft u een positie Long gekocht, dan plaatst u het stop verkooporder onder het aankoopniveau.
  Heeft u een positie Short verkocht, dan plaatst u het stop kooporder boven het verkoopniveau.

  2. Op een uitbraak traden

  Op een koersuitbraak traden of breakout trading is populair bij daytraders. Posities bij uitbraak van de koers worden eveneens via stop orders ingenomen.
  Stel dat ING aan 8 euro noteert, maar u wil pas kopen als de koers fors stijgt en hoger gaat dan 9 euro. U plaatst een stop kooporder (boven de koers) op 9 euro.


 • Trailing stop

 • Met stop orders kan u een bestaande positie beveiligen. Een interessante variante - die maar door een beperkt aantal brokers aangeboden wordt - is de volg stop, ook wel trailing stop genoemd.
  Een trailing stop is een stop order, die de koers op een bepaalde afstand volgt.

  We illustreren met een voorbeeld.

  We nemen een long positie in aan 34,35 euro.
  Teneinde de positie te beveiligen werd een stop order geplaatst. Het betreft hier dus een verkooporder.
  Dit order werd geplaatst op een afstand van 1 euro. De laagst bereikte koers sedert het plaatsen van het trailing stop order is 34,31 euro. De volg stop plaatste zich dus op 34,31 - 1 = 33,31 euro.
  Indien de koers verder stijgt tot 36,00 euro, dan zal de stop zich plaatsten op 35 euro (36 - 1).
  Indien de koers echter niet verder stijgt dan 36, maar begint te dalen, dan zal de positie uitgestopt worden aan 35 euro.
  Een trailing stop is een ideaal order om een positie, waarop u reeds wat winst heeft, te beveiligen en nog verder te laten evolueren in de goede richting.