Marktanalyse 06-11-2011

Technische analyse

De negatieve divergentie heeft haar werk gedaan en voor een trendomkeer gezorgd op de uurgrafiek. Op het einde van de week is de uurgrafiek opnieuw aan het stijgen gegaan

sp500uur

De trend op de daggrafiek is nu omgekeerd en is dalend.

sp500dag

Breadth

De NYSE advance / decline issues blijven sterk.

Nyad

Het aantal aandelen die zich boven hun 50 ma bewegen bevinden zich nog steeds in overkocht gebied.

20ma

De S & P 500 sluit de week af met een verlies van -2,48 %.
De correctie die we verwachtten heeft zich deze week voorgedaan. De steun van de uitbraakzone heeft stand gehouden en de S & P 500 beweegt zich nu in een zone tussen pakweg 1200 - 1300. Steun is er nog steeds van de uitbraakzone 1200 - 1230 en de stijgende 50 ma op 1195. Weerstand is er nu van de vorige top op 1292. De Bollinger bands bewegen naar elkaar toe en wanneer deze dicht genoeg bij elkaar komen kan de volgende beweging van de index zich inzetten.
Tijdens de correctie hebben we geen toename van de New Lows gezien, wat heel positief is.

HighLow

Sentiment

Het beleggerssentiment blijft verbeteren en de Buls sluiten de week af op 43,2%. Het aantal Bears blijven dalen en eindigen op 36,8 %.

investorintelligence

Besluit

De S & P 500 sluit de week af met een verlies van -2,48 %.
De aandelenmarkten kenden wederom een bewogen week, waarbij vooral de problemen rondom Griekenland de boventoon voerden. De Grieken legden een bom onder het recent gesloten Europese akkoord door een referendum af te kondigen. Het intrekken van het Griekse referendum en de renteverlaging door de ECB hielpen de beurzen de afgelopen dagen weer omhoog.
Ondertussen wordt de aandacht verlegd van Griekenland naar Italië. Beleggers zijn al begonnen om een afboeking op de Italiaanse staatsobligaties in te prijzen, getuige de oplopende rente.
Door de oplopende rente wordt het lenen van geld voor Italië nog duurder en de hogere rentelast maakt de situatie er dus niet beter op. Een negatieve spiraal, zoals we zagen bij Griekenland, lijkt te zijn ingezet. Griekenland, Portugal, Ierland en Italië hebben schulden die meer dan 100% van het BBP zijn en bij die omvang kun je je geen stijgende rente permitteren, tenzij je monetair soeverein bent.

Alle sectoren sluiten de week af met verliezen.
De grootste verliezers waren de sectoren Financials (-5,41 %), Health care (-2,92 %) en Materials ( -2,73 %).
De best presterende sectoren waren de defensieve sectoren Utilities (-0,39 %), Telecom(-1,23 %) en Consumer Staples (-1,50 %).

sector


Milde recessie eurozone op komst
Goldman Sachs verwacht rond de jaarwisseling een “milde recessie” in de eurozone. In december zal de ECB de rente met 50 basispunten verlagen. Terwijl de kernlanden van de zone in de eerste helft 2012 weer lichte groei zullen laten zien, zal de periferie blijven verzwakken, aldus analisten van de zakenbank. De economische groei voor Nederland zal uitkomen op 1,7% dit jaar en 0,3 in 2012. Voor de gehele eurozone zijn deze cijfers 1,6 en o,1%. Goldman Sachs: “We verlagen de verwachting voor de SXXP index tot respectievelijk 220, 240 en 265 punten voor de komende 3, 6 en 12 maanden. Gezien de benedenwaartse bijstelling van de verwachting voor de economische groei in de eurozone, verwacht de bank dat winsten in 2012 met 10% zullen dalen, na 3% groei in 2011. De onzekerheid rond deze cijfers is echter groot, wegens de financiële problemen rond de euro.”

Wereldeconomie op glas ijs
De beleggingswereld is zo afhankelijk geworden van de steun van het macro-economische beleid dat hij bijna aan niets anders meer kan denken als de markten de draad kwijt zijn. De beleggers vertrouwen er echter niet langer op dat stimulerende beleidsmaatregelen effectief kunnen zijn. Frédéric Buzaré (Dexia Asset Management): “Het verhaal van het laatste decennium is er een dat vertelt dat de macro-economische stimuli steeds minder return opleveren en dat er heel wat volksprotest ontstaat tegen kapitalisme dat wordt gewaarborgd met overheidsgeld.” Terwijl de algemene consensus nu uitgaat van een vrij somber economisch scenario voor 2012, zouden we wel eens in een schemerzone terecht kunnen komen, waarbij er uiteindelijk geen sprake is van een recessie, maar evenmin van een economische opleving. Buzaré: “De wereldeconomie begeeft zich op glad ijs, aangezien nieuwe orders en exportbestellingen duidelijk aan het teruglopen zijn. Tegelijk blijkt de Amerikaanse economie goed stand te houden. De werkgelegenheid in de privésector neemt weliswaar niet snel genoeg toe om de dalende tewerkstelling bij de lokale overheden te kunnen compenseren, waardoor de werkloosheidscijfers hoog blijven, maar dat betekent niet dat de Amerikaanse economie volledig in elkaar stuikt: het aantal wekelijkse aanvragen voor werklozensteun blijft immers een flink stuk onder de belangrijke grens van 400.000.”

Amerikaanse centrale bank is pessimistischer over de VS-economie
De Amerikaanse centrale bank is pessimistischer over de VS-economie. Die groeit trager dan bij een vorige raming in juni, terwijl anderzijds de werkloosheidsgraad hoger zal uitkomen. Daarmee wordt nogmaals bevestigd dat het herstel na de recessie trager verloopt dan algemeen was verwacht. Sommige economen verwachten dan ook nieuwe groeistimulerende maatregelen. Die gaan er mogelijk pas volgend jaar komen. Eén optie is dat de FED mortgage-backed securities gaat inkopen, waardoor rechtstreeks de vastgoedsector zou worden ondersteund.