Marktanalyse 15-01-2012

Technische analyse

De trend op de uurgrafiek blijft stijgen en bevindt zich nog steeds in overkocht gebied.

sp500uur

De trend op de daggrafiek blijft ook stijgen en bevindt zich ook in overkocht gebied.

sp500dag

Breadth

De NYSE advance / decline issues blijven stijgen.

Nyad

Het aantal aandelen die zich boven hun 50 ma bewegen stijgen verder maar vertoont negatieve divergentie met de index.

20ma

De S & P 500 sluit de week af met een winst van 0,88 %.
De index bevindt zich nagenoeg in de dezelfde stituatie als vorige week en flirt met een uitbraak uit de stijgende driehoek. De uurgrafieken tonen nog steeds een sterk overkochte situatie. Ook treed er negatieve divergentie op in enkele indicatoren. Het blijft mijn overtuiging dat het beter zou zijn dat de index even terug kracht opbouwt om een succesvolle doorbraak te forceren.
Ondanks de stijging van de index is er een afname van de New Highs war erop wijst dat de kracht van de stijging aan het verdwijnen is.

HighLow

Sentiment

Het beleggerssentiment is deze week opnieuw lichtjes toegenomen en de Buls sluiten de week af op 51,1 %. Het aantal Bears zijn lichtjes gedaald en eindigen op 29,8 %.

investorintelligence

Besluit

De S & P 500 sluit de week af met een winst van 0,88 %.
De aandelenmarkten blijven rustig verder stijgen. Vrijdag trad er even onrust op door de geruchten over een mogelijke ratingverlaging voor enkele Europese landen. Deze is ondertussen ook werkelijkheid geworden.
Het belangrijkste slachtoffer is Frankrijk dat, net als Oostenrijk, de best mogelijke AAA-rating ziet zakken naar AA+. Ook Spanje, Italië, Portugal, Cyprus, Malta, Slovakije en Slovenië zien hun ratings verlaagd. De schade bleef echter beperkt tot een verlies van ongeveer -0,5 %. Het is intussen duidelijk dat de financiële markten deze ratingverlaging al lang ingeprijsd hadden.


7 sectoren sluiten de week af met winst, terwijl er 3 sectoren verliezen incasseerden.
De winnaars waren de risicovolle sectoren Materials (3,93 %), Financials (3,09 %) en Industrials (2,55 %).
De verliezers waren de sectoren Energy ( -1,24 %), Utilities ( -0,43 %) en Consumer Staples ( -0,26 %).

sector


Economisch nieuws

  • De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in november harder gedaald dan verwacht. Ten opzichte van oktober daalde de omzet met 0,8%. Economen rekenden op een daling van de retailverkopen met 0,3%.
  • De index voor het consumentenvertrouwen in de eurozone verslechterde naar -21,1 van -20,4 een maand eerder. Gerekend werd op een daling naar -21,2.
  • De Duitse export is in november gestegen terwijl de import afnam. Het overschot op de handelsbalans nam hierdoor toe. De uitvoer groeide in november met 2,5% tot 90,7 miljard. De invoer nam af met 0,4% tot 75,7 miljard. Het overschot steeg hierdoor tot 15,1 miljard van 12,6 miljard een maand eerder. Economen hadden gerekend op een overschot van 12,2 miljard.
  • De industriële productie in Duitsland is in november op maandbasis harder dan verwacht gedaald. Ten opzichte van oktober is er een daling met 0,6%. Economen hadden gerekend op een daling van 0,4%. Op jaarbasis steeg de productie in de industriesector in november met 3,6%.
  • De handelsbalans van China is in december uitgekomen op een groter dan verwacht overschot waarbij de import scherp terugliep en de export verrassend hoog uitkwam. Over het volledige jaar 2011 bedroeg het handelsoverschot van China 155,14 miljard usd, een daling van 15,3% in vergelijking tot 2010.
  • De groothandelsvoorraden in de VS zijn in november minder sterk gestegen dan verwacht wat als een positief signaal mag worden opgevat wat betreft de evolutie van de consumentenbestedingen.
  • Het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen steeg in de VS met 24.000 tot 399.000. Economen hadden verwacht dat het aantal aanvragen zou stijgen met 8.000.
  • De consumentenprijzen in Duitsland stegen in december 0,7% ten opzichte van november. Economen rekenden op een toename met 0,7%.